fransar och bryn

FRANSAR och BRYN                       

Färgning av fransar
Färgning av bryn
Färgning av fransar och bryn inkl plockn.
Färgning av fransar och bryn inkl vaxning
Färgning av bryn inkl plockning
Färgning av bryn inkl vaxning
Brynplockning
Brynvax                                                             

230:-
190:-
350:-
350:-
250:-
260:-
190:-
220:-

Ögonbryn
 
 
Fler ögonbryn